Kontakt

REDAKCJA | KOREKTA

Jolanta Chrostowska-Sufa

chrostowska.sufa@gmail.com
korekta@otokorekta.pl

tel.: 510 256 299DTP

Grzegorz Sufa-Chrostowski

siedemkresek@gmail.com

tel.: 501 453 924 
 
DTP  skład i łamanie publikacji, przygotowanie do druku
Usługi OCR  automatyczne, z formatowaniem
Zamiana tekstu na tłumaczony język z zachowaniem układu i typografii publikacji
Projektowanie materiałów reklamowych, okładek, layoutów