Realizacje / Portfolio


Teksty autorskie:

publikacja wiersza Iluminacja o matcepublikacja wybranych utworów poetyckich mojego autorstwa 
przygotowanie redakcyjne antologii
wymyślenie tytułu
opracowanie wstępu
blurb na okładkęRedakcja, korekta, adiustacja: